ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОБРОВОЉНОМ ДОПУНСКОМ ПЕНЗИЈСКОМ ОСИГУРАЊУ

Обавештавамо све запослене који желе да обједине средства за добровољно допунско пензијско осигурање која су уплаћивана у претходним годинама (2006. и 2007.) код Пензијских фондова Generali, Дунав и ДДОР, нуди се могућност да се сва средства обједине на један рачун код Generali добровољног пензијског фонда са којим НИС а.д. има Уговор и код кога се на месечном нивоу свим запосленима на неодређено време (у складу са Колективним уговорима за НИС и зависна друштва) уплаћује добровољно допунско пензијско осигурање.

Процедура за обједињавање је максимално олакшана и упрошћена:

  1. Скен очитане личне карте на коју је потребно да упишете ваш контакт телефон, послати на мејл bojana.strbac@nis.eu са назнаком у наслову: ОБЈЕДИЊАВАЊЕ СРЕДСТАВА;
  2. Колеге из Службе за односе са запосленима обрадиће и проследити захтеве лицу у Generali пензијском фонду које ће припремити документацију (Овлашћење, Уговор, захтев за обједињавање и пратећу документацију);
  3. Након потписивања документације, лица из Generali пензијског фонда организоваће дан и довести нотара у просторије НИС а.д. који ће оверити све уговоре. О датуму ћете бити сви обавештени на време и биће вам послат позив кроз календар.

Такође Вас обавештавамо да преко сајта Generali Добровољног Пензијског Фонда www.penzijskifond.rs можете проверити стање на Вашем индивидуалном рачуну. Број индивидуалног рачуна и лозинка (ПИН број) коју сте сви добили су Вам потребни за приступ провери Вашег личног рачуна. Колеге које немају картицу или су изгубили ПИН могу се јавити путем мејла bojana.strbac@nis.eu где ће навести своје податке: Име и презиме, адресу становања, број мобилног телефона и ЈМБГ.

Сам приступ индивидуалном рачуну је следећи:
У горњем десном углу насловне странице сајта налази се поље „стање на рачуну“
Кликните на поље „стање на рачуну“
У одговарајућа поља упишите корисничко име и лозинку
После ових радњи приступ Вашем индивидуалном рачуну ће бити омогућен.

Послодавац је показао добру вољу и врши уплате пензијског доприноса у Generali добровољни пензијски фонд за све запослене на неодређено време.

Можете да увећате Вашу будућу пензију ако се и сами укључите. Из зараде путем административне забране Вам је најједноставније и најповољније да издвајате средства за додатну пензију и то на износ од 1.000 до 5.872 динара јер сте до овог износа ослобођени плаћања пореза на доходак грађана (10%).

Овом једноставном, приступачном и сигурном штедњом запослени остварује додатну приватну пензију која не укида право на државну пензију. Што значи када остварите права примаћете две пензије, државну и приватну.

Ваш новац је сигуран, а право на располагање се стиче са навршених 58 година живота.
Изузетно, Ваш новац можете подићи и пре 58 године живота у случају трајне неспособности за рад.

Новац који из добровољног пензијског фонда се може подићи:

  • Исплатом „одједном“ 30% (осталих 70% у најкраћем периоду од годину дана)
  • Програмираном исплатом (према Вашим жељама у ратама)
  • Доживотном пензијом.
  • или комбинацијом ових могућности.