БРАВО КОЛЕГЕ!
 
НАСТАВЉАМО ДА ПОМАЖЕМО
 
У хуманитарној акцији “Подршка САД!” запослени НИС-а су за самопет дана акције прикупили 10 милиона динара за помоћ угроженом становништву републике Србије. Овај новацће бити уплаћен на наменски отворен рачун Владе републике Србије за помоћ угроженима од поплава.
 
Међутим, у ванредној ситуацији која је владала недељу дана постепено је пристизала и евиденција наших колега из НИС-а које су погодиле поплаве. Како се овај број повећава из дана у дан,Компанија је донела одлуку да хуманитарну акцију “Подршка САД!” допуни и да сви запослени нашекомпаније имају могућност да издвоје новчана средства посебно за своје колеге.
 
По договору између Компаније и Синдиката уплата новца намењеног за запослене НИС-а ићи ће на посебно отворен наменски рачун Синдиката. Право на располагање овим новцем имаће Комисија састављена од представника Компаније и Синдиката, која ће све пристигле захтеве запослених у најкраћем року решавати.
На који начин се може учествовати у овој хуманитарној акцији?
Добровољни прилози у виду новчаних средстава прикупљају се путем административне забране.
 
На административној забрани налазе се два рачуна.Запослени имају могућност да уплате жељени износ на оба или на један од понуђених рачуна, тако што ће попунити празна поља у обрасцу административне забране.Потребно је да попуњени образац административне забране проследите колегама у HR служби:
За НИС а.д. и све ћерке:
Виолета Анђелковић, (021) 481 5403
Арсе Теодоровића 5, Нови Сад, соба 27
Акција прикупљања средстава за ову хуманитарну акцију трајаће до даљњег.
Сва документација прикупљена у HR служби организационог дела прослеђује се у службу обрачуна зарада. Наведени износи биће даље уплаћени на рачун Владе републике Србије и Синдиката (у зависности за коју се уплату запослени (уплатилац) определи).