ИЗВЕШТАЈ СА НОВОГ САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ

На преговарачком састанку Радне групе, одржаном у четвртак  27.02.2014. године, синдикати и послодавци нису усагласили ставове око рада на одређено време и начина исплате отпремнина.
Остаје спорна одредба дужине трајања рада на одређено време. Послодавци ипак остају при првобитном ставу да би рад на одређено требало да траје три године, а синдикати су пристали на решење да то буде две године, али да рад на одређено време буде ограничен на 20 % од укупног броја запослених.

Што се тиче отпремнина, послодавци сматрају  да она треба да буде исплаћивана за године стажа проведене код последњег послодавца и да износи трећину од основне зараде, док синдикати предлажу да отпремнина износи трећину од просечне зараде.

Кад је у питању минимална зарада синдикати су дали предлог да се она утврђује у бруто износу, тј. са припадајућим порезима и доприносима и да износи најмање 70% од минималне потрошачке корпе као и да се утврђује једном годишње.
Већина ставова у вези услова за давање отказа раднику остала је спорна.

Што се тиче проширеног дејства колективног уговора синдикати остају при првобитном ставу да не пристају на укидање проширеног дејства колективног уговора, јер би то довело до укидања колективног уговора.

Синдикати очекују да ће на наредном састанку Радне групе бити конкретизовани ставови у вези спорних одредби о чему ћете бити благовремено обавештени. Следећи састанак Радне групе одржаће се у четвртак 06.03.2014. године. На састанку следеће недеље разговараће се о минималним зарадама и размотраће се решења око којих постоји неслагање.