Јединствена синдикална организација НИС а.д. послала је Генералном директору следећу иницијативу за преговоре о повећању основне зараде:

„Поштовани,

Јединствена синдикална организација НИС-а покреће иницијативу ка Послодавцу за преговоре о повећању основне зараде запослених.

Разлог за наведену иницијативу Синдиката је повећана инфлација, односно индекс трошкова живота у 2021.години која се према званичним подацима креће у висини од 6,6%.
Напомињемо да је инфлација за период од претходне три године 2018-2020 била 5,2% (2018- 2%, 2019- 1,9% и 2020- 1,3%) и да су се буџети за повећање зарада кретали у износу од 2-3%, изузимајући 2020 годину, када због пандемије и кризе у нафтном сектору није дошло до повећања основних зарада.

Такође, просечне зараде у Републици Србији су од 2018.године до данас порасле 30%, док имамо ситуацију у Компанији да одређени број запослених није добио никакво повећање основне зараде.

Због свега изнетог предлажемо преговоре на тему повећања зарада како би исте задржале реалан оквир а не да долази до пада.“

Ова иницијатива такође је достаљена и ЗГД директору ФОП-а Н. Биленок, ЗГД директору финансија А. Черепанову, као и ХР директору А. Евсина.