ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПРЕГОВОРЕ ОКО ЗАКЉУЧИВАЊА НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА НИС А.Д.

ЈСО НИС а.д. Нови Сад, упутио је Генералном директору Кирилу Тјурдењеву Иницијативу за преговоре око закључивања новог Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад, на основу члана 89. важећег Колективног уговора.

Колективни уговор за НИС а.д. Нови Сад број НМ_040000/уд-ос/02698 ступио је на снагу 03.03.2017.године. По истеку три године 03.03.2020. а најкасније 30 дана пре истека важења, Колективни уговор престаје да важи, уколико се потписници другачије не споразумеју.

ЈСО НИС а.д. предлаже Послодавцу да се до краја децембра месеца донесе Одлука о формирању Преговарачког одбора и да отпочну преговори око закључивања новог Колективног уговора у законском року.