ЗАВРШЕНИ ИЗБОРИ У ЈСО НИС А.Д. НОВИ САД
Конститутивна седница Одбора Јединствене синдикалне организације НИС а.д.
Нови Сад одржана је дана 22.11.2019. године у Новом Саду.

На основу члана 208. Закона о раду Републике Србије, за мандатни период 2020 –
2025, изабрани су следећи носиоци функција и чланови органа ЈСО НИС а.д. Нови
Сад:

 • За председника ЈСО НИС а.д. Нови Сад, изабран је:
  • Горан Такић
 • За потредседнике ЈСО НИС а.д. изабрани су:
  • Божо Достић
  • Љиљана Танасковић-Јовић
 • За секретара ЈСО НИС а.д. Нови Сад изабран је:
  • Радо Митровић
 • За чланове Одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад изабрани су:
  • Душан Томић,
  • Небојша Перендија,
  • Бојан Јагодић,
  • Мирјана Попов,
  • Саша Митић,
  • Марко Билкан,
  • Радован Зељковић,
  • Марија ГАлетић,
  • Милан Васић,
  • Зоран Ловренски,
  • Душан Косановић,
  • Миодраг Кељевић,
  • Златко Чаушевић,
  • Зора Глигорић,
  • Модраг Пандурски,
  • Никола Станков.
 • За чланове Надзорног одбора ЈСО НИС а.д. Нови Сад изабрани су:
  • Саша Пислевић,
  • Љиљана Грбовић,
  • Вања Милићевић,
  • Савка Ђукановић,
  • Горан Бандић.