ИНФОРМАЦИЈА СА САСТАНКА ПРЕДСЕДНИШТВА

На састанку Председништва СССС одржаном 16.5.2014. године чланови Председништва су се упознали са радом Радне групе за измене Закона о раду која се састајала сваког радног дана у току ове седмице да би усагласили ставове око којих постоји неслагање. 

Радној групи за израду закона, Министарство за рад је у петак 9.5.2014. године доставило верзију у којој јасно стоји да ће плата за време годишњег одмора зависити само од основне зараде у том месецу увећане за минули рад. У нови обрачун не би улазио регрес, маркица за превоз, 13. плата, топли оброк, те сви бонуси и накнаде, и то у последња три месеца, што је био случај до сада. Синдикати су израчунали да би овакав предлог смањио плате за време годишњег одмора за 6.000 до 7.000 динара, односно за 10 % у просеку. Иста формула би важила и за боловања, те за накнаде у случају смрти чланова породице, рођење детета или принудног одмора због недостатка посла. У таквим случајевима запослени би добијали око 60 % зараде увећане искључиво за минули рад, што би на крају било 2.000 до 2.500 динара мање него до сада.  Умањена зарада за време годишњег одмора и боловања и мање пара за одлазак у пензију нека су од нових правила за раднике која је предложило Министарство рада. Министарство рада је предвидело и мању накнаду за запослене приликом одласка у пензију. До сада је радник добијао три просечне плате, а сада је план да то буду две просечне зараде у Србији. Новим законом на губитку  би били и радници који добију отказ, односно постану технолошки вишак. До сада им је послодавац морао исплаћивати отпремнину за све године стажа, а сада је план да то буду само године рада проведене код последњег послодавца.

Синдикати сматрају да су овакви предлози Министарства рада неприхватљиви, тако да представници синдиката у Радној групи немају мандат да преговарају о зарадама. Уколико Министарство рада и даље буде инсистирало на преговорима око овог института синдикати неће учествовати у даљим преговорима, јер би таква решења знатно угрозила већ угрожена права радника. Следећи састанак Радне групе одржаће се у понедељак 19.5.2014.године. О детаљима са тог састанка бићете благовремено обавештени.