ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ

На преговарачком састанку Радне групе одржаном у четвртак 20.02.2014. године, постигнути су први кораци ка усаглашавању ставова око измена Закона о раду између владе, синдиката и послодаваца. Донета је одлука да се преговори односе на пет института:  рад на одређено време, исплату отпремнина, критеријуме за исплату минималних зарада, регулативе код отпуштања и проширено дејство колективног уговора. Радна група је делимично дефинисала како би требало да изгледају одредбе које се тичу рада на одређено време и отпремнина.

Представници синдиката  тражили су да се рад на одређено време лимитира на петину запослених у једној фирми, али да је договорено да у новооснованим предузећима то не важи.  Послодавци су заступали став да им је потребно више времена у предузећима која се тек оснивају, али о томе ће бити више речи на следећем састанку Радне групе..

Послодавци су предложили   да се у коначно решење уврсти да отпремнина може да се добије само код последњег послодавца, док синдикати  предлажу да се отпремнина исплати за цео радни век. Љубисав Орбовић сматра да би оптремнине требало исплаћивати за године стажа за које она није исплаћена. По његовим речима, постоје начини да се прецизно утврди да ли је некоме отпремнина већ исплаћена, а то би спречило могућност да се некоме она исплати више пута, а да неко буде ускраћен за то право.
Такође, захтев  синдиката је да се отпремнина обрачунава кроз просечну, док су послодавци и влада заступали став да се крене од основне зараде. Послодавци су предложили да период за који се исплаћује отпремнина у јавном сектору утврђује овим законом док синдикати заступају став да се термин јавни сектор избрише. О овоме ће се  разговарати и следеће недеље.

Ставке које се тичу дефинисања минималне зараде, казнених мера и колективних уговора нису ни стигле на дневни ред. О томе ће се причати на следећим састанцима.  Што се тиче отказа уговора о раду, представници синдиката наглашавају да њима не би требало да се бави Закон о раду, већ правилници у фирмама, док послодавци заузимају супротан став.  Синдикати неће  пристати ни на укидање проширеног дејства колективног уговора,  јер  уколико би се на то пристало био би укинут социјални дијалог у Србији.

Влада је коначно именовала три своја преговарача за Закон о раду. У тиму су Зоран Мартиновић, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, ресор финансија заступа Борис Драговић, док је Министарство привреде заступао државни секретар Радоје Савићевић.
Ово су оквирне смернице наведених одредби, а детаљније информације биће на следећем састанку Радне групе  о чему ће те бити благовремено обавештени.  Следећи састанак Радне групе одржаће се у четвртак 27.2.2014. године.