КОЛЕКТИВНИ  УГОВОР – ПРЕГОВОРИ

ЈСО НИС а.д. прихватио је иницијативу послодавца од 22.03.2016. да се, у складу са чланом 91. Колективног уговора за НИС а.д, покрене поступак преговора како би се одредбе Колективног уговора за НИС а.д.  ускладиле са одредбама новог Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, у делу који се односи на организацију радног времена запослених, на пословима посаде возила у друмском превозу.

За чланове преговарачког тима испред синдиката, предложени су:  Горан Такић, Вељко Жунић, Љиљана Танасковић-Јовић, Божо Достић и Зоран Ловренски.