И У 2014. ПОГОДНОСТИ ЗА ЛЕТОВАЊЕ У БЕЧИЋИМА

О зоне а.д. је и ове године припремио посебне услове за одмор запослених НИС-а у Хотелу „Бечићи“ у Бечићима.
Омогућено је плаћање на рате до краја 2014. године путем административне забране. Број рата се рачуна од момента оверене административне забране и предате агенцији, па све до краја године.
Детаљније прочитајте овде.