ПРИХВАЋЕН ПРЕДЛОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА НИС А.Д.

На заједничкој седници Одбора Јединствене синдикалне организације НИС а.д. и Председништва Јединствене синдикалне организације НИС Нафтагас, једногласно је донета Одлука да се прихвати предлог Колективног уговора за НИС а.д. који је усаглашен између преговарачких одбора репрезентативних синдиката и послодавца.

Такође, на овој седници овлашћени су Горан Такић и Миливоје Војновић да у четвртак, 17.04.2014.године, као представници репрезентативних синдиката, потпишу нови Колективни уговор за НИС а.д.

Нови Колективни уговор за НИС а.д. важиће 3 године.

Након потписивања, сваки члан синдиката моћиће у својим синдикалним организацијама да преузме примерак Колективног уговора.