ТЕЛЕКОМ СРБИЈА – SURF TARIFNI DODACI

Обавештење за све кориснике услуга Телеком Србије, који су уговоре закључили преко ЈСО НИС а.д. за картице 064/896. На свим картицама које немају активиране пакете SURF TARIFNI DODACI Телеком Србија је онемогућила услуге VAS, GPRS и Roming.

Ово је урађено како би се избегла могућност неограниченог интернет саобраћаја и превеликих месечних рачуна.
Уколико корисник жели ове услуге се могу повољније активирати узимањем неких од пакета SURF TARIFNI DODACI. Активирање је могуће подношењем захтева од стране ЈСО НИС а.д.. У случају да желите активацију обратите се на 021/481 3252 или sindikat.jso@nis.eu
Понуђени пакети могу се видети овде.