ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА ОКО ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ ОД ЈАНУАРА МЕСЕЦА 2014. ГОДИНЕ

Од јануара месеца иде исплата зарада једном месечно, тако да ће децембарска зарада бити исплаћена 30.12.2013.године а јануарска 05.02.2014.године.

На основу потписаног Анекса II Колективног уговора за НИС а.д. од јануара месеца 2014.године зарада сваког запосленог биће умањена за 3.000 динара нето, што је уплаћивано кроз зараду као допунско пензионо осигурање. Разлог је што ће од јануара Послодавац организовати пензионе планове и уплаћивати сваком запосленом на неодређено време у НИС-у и ћеркама фирмама износ од 3.910 динара на лични рачун код Делта Ђенералија, што је 75% од максимално неопорезивог износа (5.214 динара).

Сваки члан добровољног пензионог фонда може искористити пореске олакшице тако да осим Послодавца може и лично уплаћивати у добровољни пензијски фонд по својој вољи путем административне забране износ до 5.214 динара.

Средствима која се уплаћују на основу добровољног пензионог осигурања запослени ће моћи да располажу када наврше 58 година живота. Лица која имају закључене уговоре о чланству од 2004.године па надаље и нису повукли средства са тих рачуна стичу право на повлачење и располагање акумулираним средствима са навршене 53 године живота. Средствима може да се располаже на следеће начине: једнократном исплатом, програмираном исплатом, куповином ануитета и комбинацијом претходних начина.

Топли оброк и регрес ће бити умањени на основу Анекса II када се у Компанији уведе варијабилни бонус (он ће бити везан за радни учинак запосленог и његовог организационог дела) који треба да буде исплаћиван на месечном нивоу, за запослене који су директно везани за производњу, прераду, сервисе и промет. Администрација ће и даље добијати квартални бонус. Оквирни план да се уради Стандард и уведе варијабилни бонус у НИС-у је до краја првог квартала, тако да ће топли оброк и регрес бити умањени када наведени Стандард ступи на снагу.

Након преговора Синдиката и Пословодства, у јануару (17.01.) ће бити исплаћено 50% годишњег бонуса унапред а преостали део у марту. Бонус ће бити обрачунат на основу Стандарда за квартални и годишњи бонус.