ОДГОВОР ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА О СТАТУСУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Генерални директор упутио следећи допис репрезентативним синдикатима у вези Колективног уговора за НИС а.д. У наставку можете прочитати писмо у целости…

“Захваљујем се на иницијативи коју сте покренули ро питању статуса Колективног Уговора НИС а.д, чији је датум истека 9. мај 2014. године.

Колективни уговор НИС а.д. представља важан стуб нашег социјалног дијалога и заједничких планова у развоју компаније и добробити запослених. До сада смо три пута преговарали измене и допуне Колективног Уговора, сваки пут успешно и на задовољство свих интересних страна.

Напором и снажном вољом преговарачких тимова, дефинисали смо Колективни Уговор који је пример и путоказ другим компанијама, а гаранција права и бенефиција нашим запосленима, у мери већој од оне коју налаже Закон о раду РС.
Чињеницу да Колективни Уговор НИС а.д. истиче у мају месецу 2014. године сматрам изазовом и за Послодавца и за Репрезентативне синдикате у смислу прилике да у складу са досадашњом праксом дефинишемо Колективни Уговор који је још бољи и квалитетнији од осадашњег.
Динамичан развој наше компаније свакако нас усмерава да стално унапређујемо и овај сегмент пословања.
Сигуран сам да Репрезентативни синдикати деле настојања Послодавца када је реч о амбициозним циљевима које смо поставили себи — сваки следећи корак прилика је да будемо још бољи и успешнији.

Са великим поверењем очекујем успешне и конструктивне преговоре, а као резултат истих Колективни Уговор којим ћемо обезбедити стабилност и привилегије нашим запосленима у следећем трогодишњем периоду.”