ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА – ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОТЕСТА НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ

На основу члана 14. и члана 19., став 2., Статута Савеза самосталних синдиката Србије, а у вези одлуке Председништва СССС, донете 17.12.2013. године, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници одржаној 26.12.2013. године, верификовало је одлуку о организовању протеста чланова СССС и свих запослених у Републици Србији и блокада саобраћаја широм Србије.

  1. Протести се организују због измена и допуна Закона о раду, које су донете без консултација са социјалним партнерима и расправе на Социјално економском савету, као и због неуважавања ставова и примедби представника синдиката у Радној групи за израду нацрта тог закона.
  2. Протести ће бити одржавани у периоду од 23. до 27. јануара 2014. године и испољаваће се окупљањем чланова СССС и грађана на улицама и трговима у градовима Србије, као и блокадама саобраћајница.
  3. Овлашћује се Председништво СССС да одреди тачне датуме и имена  градова у којима ће бити одржани протести.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења.