ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА – ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

На основу члана 14. и члана 19., став 2., Статута Савеза самосталних синдиката Србије, а у вези одлуке Председништва СССС, донете 17.12.2013. године, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници одржаној 26.12.2013. године, донело је одлуку о организовању штрајка упозорења.

  1. Штрајк упозорења се организује због измена и допуна Закона о раду, које су донете без консултација са социјалним партнерима и расправе на Социјално економском савету, као и због неуважавања ставова и примедби представника синдиката у Радној групи за израду нацрта тог закона.
  2. Штрајк упозорења биће одржан 23. јануара 2014. године и испољаваће се једносатном обуставом рада и спроводиће се на радним местима у предузећима и установама.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења.