На основу Одлуке Већа Савеза самосталних синдиката Србије о организовању Штрајка упозорења запослених у Републици Србији број 01-374/2 од 26.12.2013. године, Одбори репрезентативних Синдиката у НИС-у: Јединствене синдикалне организације НИС а.д. и Јединствене синдикалне организације НИС-Нафтагас на седницама одржаним 17.01.2014. године доносе следећу одлуку…

  1. Синдикати у Нафтној индустрији Србије у потпуности подржавају штрајк упозорења који организују репрезентативни Синдикати у Републици Србији ради ПОВЛАЧЕЊА ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ДОНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ.
  2. Штрајк УПОЗОРЕЊА запослених одржаће се дана 23.01.2014. године у трајању од једног сата, од 11 до 12 сати, на начин што ће у пословном центру у Новом Саду бити прочитан Проглас и заузети ставови о предстојећим активностима и деловању Синдиката око Закона о раду, укључујући и генерални штрајк.