ПРЕВЕНТИВНИ ОПОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ

Драге колеге, oбавештавамо вас да је у току израда годишњег Плана за превентивни опоравак запослених у 2018.години.
Превентивни опоравак у трајању од 7 дана организује се за све запослене НИС а.д. који су у сталном радном односу. Запосленима који се упуте на превентивни опоравак одобрава се плаћено одсуство.

Превентивни опоравак није обавезујућ за запосленог, већ је на бази добровољности и подразумева личну сагласност запосленог.
За сва питања у вези пријаве за превентивни опоравак, можете се јавити представницима своје синдикалне организације или свом непосредном руководиоцу.