ПРЕВЕНТИВНИ ОПОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ

За запослене НИС-а и зависних друштава ове године омогућен је превентивни опоравак у Специјалној болници за рехабилитацију „Меркур“ Врњачка бања, у Хотелу „Парк“ у Ивањици, Војној установи „Оморика“ Тара и у Специјалној болници за рехабилитацију Бања Јунаковић.
У Врњачкој Бањи и Бањи Јунаковић, омогућен је превентивни опоравак са лекарским прегледима и терапијама, док су Бања Ивањица и Тара у својству ваздушних бања.
У првих 6 месеци 2019.године на превентивни опоравак упућено је 570 запослених.