СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Нафтна индустрија Србије а.д. објавила је понуду запосленима за споразумни престанак радног односа. Пријаве се могу поднети од 02.09.2013. до 16.09.2013. године.

Могу да се пријаве сви запослени у НИС а.д. који на дан 02.09.2013.године имају Уговор о раду на неодређено време и више од 4 године непрекидног тј. везаног стажа и до 31.12.2013. године не испуњавају ни један од услова за одлазак у пензију.
Својеручно потписану Пријаву/Захтев запослени подноси  Центру за заједничке ХР Сервисе.

Уколико запослени у оквиру Пријаве на Понуду одлучи и да превремено отплати стамбени зајам/кредит, остварује право на опрост дела дуга за превремену отплату стамбеног зајма/кредита, у складу са Одлуком о превременој отплати стамбених зајмова/кредита с опростом дела дуга за запослене којима ће престати радни однос на основу споразума о престанку радног односа.

Комплетну Понуду са условима за споразумни престанак радног односа можете преузети ОВДЕ или на Порталу НИС а.д.