На основу члана 48. став 2. Закона о родној равноправности (“Сл. гласник РС” бр. 52/2021), и у складу са чланом 11. Правила о раду Јединствене синдикалне организације НИС а.д. Нови Сад за више послодаваца из маја 2020, Одбор ЈСО НИС а.д. доноси: ПЛАН ДЕЛОВАЊА СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 – 31.12.2025. ГОДИНЕ.