ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЗАЈМА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА, ЗИМНИЦЕ, УЏБЕНИКА

Обавештавамо вас да је ЈСО НИС а.д. Нови Сад послао Захтев послодавцу да у складу са чланом 59. Колективног уговора за НИС а.д. одобри исплату зајма за набавку огрева, зимнице, уџбеника у висини просечне месечне зараде по запосленом у НИС-у која претходи месецу исплате.

Запослени ће у складу са ставом 2. истог члана позајмицу вратити у 10 месечних (20 полумесечних) рата.

Предложено је да се наведена исплата изврши у августу месецу, и да се запослени путем анкете изјасне о висини зајма.