ПРЕУЗИМАЊЕ КРЕДИТНИХ КАРТИЦА PIRAEUS БАНКЕ

Запослени НИС-а који су одлучили да узму зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника, моћи ће да преузимају кредитне картице Пираеус банке, почев од 21. септембра.

Преузимање картице биће у филијалама за које су се запослени определили у својим анкетама.

Списак филијала је достављен запосленима приликом анкете и може се добити у Синдикату.

Посебно напомињемо да је банка изменила своје радно време за филијале са највећим бројем НИС клијената. Реч је о филијалама: Нови Сад Булевар, Панчево, Зрењанин и Кикинда.

Њихово радно време у првој недељи, почев од 21.09.2013. године ће бити следеће:

Нови Сад Булевар
Субота, 21.09.2013. 9:00-14:00
Понедељак-петак, 23-27.09.2013. 09:00-19:00
Субота, 28.09.2013. 09:00-14:00

Панчево
Субота, 21.09.2013. 9:00-14:00
Понедељак-петак, 23-27.09.2013. 08:00-18:00
Субота, 28.09.2013. 09:00-14:00

Зрењанин
Субота, 21.09.2013. 9:00-14:00
Понедељак-петак, 23-27.09.2013. 08:00-18:00
Субота, 28.09.2013. 09:00-14:00

Кикинда
Субота, 21.09.2013. 09:00-14:00
Понедељак-петак, 23-27.09.2013. 08:00-18:00
Субота, 28.09.2013. 09:00-14:00

Остале филијале ће радити по редовном радном времену, као што је дефинисано у списку филијала.

Запослени који нису поднели захтев за зајам, могу то учинити до 04.10.2013. године. Преузимање картица за запослене који поднесу захтев до тог рока, биће организовано у току октобра ове године.