ЗАЈАМ ЗА ЗИМНИЦУ, ОГРЕВ И УЏБЕНИКЕ

У понедељак, 19. августа 2013. године стартује анкета за запослене који су заинтересовани да код Пиреус банке подигну зајам за зимницу, огрев и уџбенике, са циљем да се стекне увид у број запослених заинтересованих за ову врсту кредита.

Анкетни листић се може подићи у канцеларијама репрезентативних синдиката, код ХР директора Блокова и ћерки фирми, путем портала, или овде.

Анкета траје до петка, 23. августа, када је потребно попуњени анкетни листић доставити у канцеларије репрезентативних синдиката, или код ХР директора Блокова и ћерки фирми до 16:00 часова.

Запослени који су одсутни у поменутом периоду могу замолити/овластити колегу да уместо њих попуни анкетни листић.

Заинтересовани запослени треба да са списка филијали Пиреус банке на територији целе Србије одабере филијалу у којој ће преузети картицу и потписати уговор са банком.

Укупан износ за који се запослени определи биће отплаћен на двадесет полумесечних рата.

За сва питања обратите се Центру за заједничке ХР сервисе или ХР директорима Блокова или ћерки фирми.

Контакт особе из Центра за заједничке ХР сервисе су: Ерика Шпирић (064) 888-8986 и Синиша Спасојевић (064) 888-5322.