ЗАЈАМ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА, ЗИМНИЦЕ И УЏБЕНИКА

Репрезентативни синдикати послали су захтев Заменику генералног директора НИС-а Д.Фоменку да се, у складу са чланом 62. Колективног уговора за НИС запосленима исплати зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника.
Запослени би овај зајам вратили на 10 месечних (20 полумесечних) рата, што је у складу са чланом 2. горепоменутог члана.

Синдикати су предложили да исплата овог зајма буде у августу месецу и да се запослени путем анкете изјасне о висини позајмице (да ли желе износ у целости или пола износа).

Чека се одговор послодавца.