ПРЕДЛОГ ЗА НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН ЗАПОСЛЕНИМА

Репрезентативни синдикати НИС а.д. упутили су следећи допис Генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченко:

“Поштовани,

Запосленима у Нафтној индустрији Србије је претходних година, на основу Социјалног програма, исплаћиван Новогодишњи поклон у јануару месецу у висини 50% просечне зараде код Послодавца из претходног  месеца.

Социјални програм је истекао али у духу добрих партнерских односа, традиције, одличних пословних резултата за три квартала 2013.године, потписаног Анекса II Колективног уговора као и преласка исплате зараде свим запосленима од  01.01.2014.године једном месечно, предлажемо да размотрите и током јануара месеца исплатите запосленима поклон за Нову годину.”