ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ ОКО НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Колективни уговор за НИС је потписан 9.5.2011 и имао је два анекса у току 2013.године. С обзиром да је по Закону о раду важност Колективног уговора 3 године, данас 06.03.2014.године започети су преговори око новог Колективног уговора који ће важити у наредном трогодишњем периоду. Задатак преговарачких тимова репрезентативних Синдиката и послодавца је да усагласе нацрт текста у наредних 60 дана који ће ићи на званичне органе Синдиката и Послодавца. Преговарачки одбори Синдиката ће редовно информисати запослене о току преговора.