ИНФОРМАЦИЈА СА ПРЕГОВАРАЧКОГ САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ

У преговарачком састанку Радне групе на састанку одржаном 06.3.2014. године, није дошло до значајнијих помака. Главна тема састанка била је обрачунавање минималне зараде и казнене одредбе за отказ радницима.  Синдикати су остали при ставу да се откази радницима могу дефинисати Пословником о раду и да нема потреба да се тиме бави закон.

Чињеница да  најнижа загарантована зарада у Србији није повећана већ две године и да је једна од најнижих у региону, није утицала на Владу Србије да донесе одлуку о њеном повећању. Влада Србије је саопштила да минимална зарада у Србији, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – јун 2014. године износи 115 динара по радном часу. Иако су синдикати предлагали да се сатница повећа на 130 динара по часу, за сада остаје досадашњи износ. Предложено је да се минимална зарада утврђује једном годишње, и то у октобру, кад се прави план буџета. Кад се утврде параметри на основу којих  ће се рачунати минимална зарада, Социјално-економски савет треба да донесе одлуку о томе у наредних 15 дана. Ако Социјално – економски савет не донесе одлуку у року од 15 дана, одлуку о томе доноси влада.
 
На  састанку је било речи и о проширеном дејству колективних уговора. Синдикати остају при свом првобитном ставу да проширено дејство колективних уговора мора остати.

Послодавци нису спремни на компромисе и константно коче преговоре. Како ће се преговори даље одвијати остаје да видимо у наредном периоду.

Следећи састанак Радне групе одржаће се након парламентарних изборa.