Поштовани чланови,

Обавештавамо вас да почињемо са активностима анкетирања запослених за превентивни опоравак.

Право на превентивни опоравак имају сви запослени који су у радном односу у НИС а.д. и зависним друштвима. Запослени на пословима са повећаним ризиком и бенефицираним радним стажом имају предност.

Превентивни опоравак организује се са почетком од 20.02.2022. године у складу са Годишњим планом превентивног опоравка који ће бити достављен непосредним руководиоцима запослених од стране ХР Бизнис партнера.

За све додатне информације, можете се обратити представницима ваше синдикалне организације чији сте чланови.

Заинтересовани запослени, могу се пријавити код својих руководиоца за превентивни опоравак најкасније до 04.02.2022, где ће се изјаснити о Бањи и термину који желе.

НАПОМЕНА:

Обзиром на ситуацију са пандемијом корона вируса, све мере које буду биле одређене од стране надлежних државних органа и Послодавца биће примењене, о чему ће запослени бити обавештени.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА ЗАПОСЛЕНИМА KОЈИ БУДУ УПУЋЕНИ НА ПРЕВЕНТИВНИ ОПОРАВАK ДА БУДУ ОДГОВОРНИ И ПОШТУЈУ СВЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ!!!