РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТИМА ДОСТАВЉЕНА ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА

Уставном суду је упућена тужба за оцену уставности и законитости од стране запослених који су проглашени технолошким вишком везано за чл.79 Колективног уговора. Одлуку можете преузети овде.