ЈСО НИС а.д. упутио је иницијативу Послодавцу да се одрже преговори о повећању основне зараде запосленима због повећане инфлације мерене индексима потошачких цена, уз предлог да се у условима повећане инфлације корекција основне зараде запослених у Kомпанији врши најмање два пута годишње, како би задржале реалан оквир.