Важна акта…

ПОСТАВЉЕНИ НОВИ ДОКУМЕНТИ У рубрици “Важна акта” постављени су нови документи: Закон о раду (остала акта), Закон о спречавању злостављања на раду (остала акта), Правилник Мобинг (акта послодавца) и Дванаеста редовна седница (акта синдиката).

Одлука…

УПУЋЕНА ОДЛУКА ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ Јединствена синдикална организација НИС а.д. упутила је Генералном директору НИС а.д, Директору Функције за организациона питања и HR директору, једногласно усвојену Одлуку са седнице Одбора…

Стамбени кредити…

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СТАМБЕНЕ КРЕДИТЕ НИС је почетком 2012. године усвојио Стандард друштва о додели субвенција за стамбене кредите запослених у НИС а.д. Намера послодавца је да својим запосленима омогући повољније услове коришћења стамбених кредита код пословних банака уз субвенције у зависности од категорије запослених, односно да ли запослени који конкуришу за субвенцију за стамбени…

Допис директору…

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ УПУТИЛИ ДОПИС ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ Репрезентативни синдикати упутили су 16.10.2012. године следећи допис Генералном директору:     „Указујемо, да се све већи број запослених обраћа репрезентативним Синдикатима за заштиту права из рада и по основу рада, а поводом распоређивања односно премештаја на друге послове и радне задатке – наводно због тога што „не остварују предвиђене…

Седнице синдиката…

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА СИНДИКАТА У рубрици Важна акта (Акта синдиката) можете преузети и прочитати записник са 11. седнице Одбора одржане 18.10.2012. године, као и остале записнике са седница Одбора Јединствене синдикалне организације НИС а.д. Нови Сад из 2012. године.

Отпремнине…

НАСТАВЉЕНИ ПРЕГОВОРИ О ВИСИНИ ОТПРЕМНИНЕ Након двомесечне летње паузе настављени су преговори о висини отпремнине за случај технолошког вишка која ће бити исплаћена запосленима који буду проглашени технолошким вишком након истека Споразума 2013.године, у складу са чланом 79 Колективног уговора. Чланови Преговарачког одбора изнели су да је Послодавац остао при ставу од 350 евра по…

Прековремени рад…

ПРИЈАВИТИ ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД БЕЗ ПИСМЕНОГ НАЛОГА Због великог броја жалби запослених у пojeдиним oргaнизaциoним дeлoвимa НИС-а  да раде прековремено, без решења, председници Синдиката су после званичног радног времена обилазили канцеларије у Пословним центрима Београд и Нови Сад. Констатовано је да већина запослених  није имала решење за прековремени рад, односно да раде по усменом налогу руководилаца.

Зајам 2012…

ЗАЈАМ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА, ЗИМНИЦЕ И УЏБЕНИКА На основу члана 62. Колективног уговора за НИС а.д. Послодавац је склопио Уговор са Piraeus банком, како би запосленима НИС а.д. обезбедио Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника.

Позајмица 2012…

ДОПИС ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ Репрезентативни синдикати упутили су допис Генералном директору НИС а.д. у вези зајма за огрев, зимницу, уџбенике у складу са чланом 62 Колективног уговора за НИС а.д.